Belangenvereniging Huis ter Heide

In 1972 werd de openbare lagere school in Huis ter Heide opgeheven.
Hierdoor werd de binding van de bewoners, ten opzichte van gezamenlijke belangen in de buurtschap, minder.
De heren Jo van Tweel en Jaap Hut senior vonden het van belang dat er weer meer binding kwam in de buurtschap en geven de aanzet tot het oprichten van een Belangenvereniging.
Deze vereniging zou van belang zijn om de belangen van de buurtschap Huis ter Heide te behartigen richting de plaatselijke politiek, de gemeente en de provincie.

Op 1 december 1980 werd de Belangenvereniging Huis ter Heide opgericht.
Ook nu nog vervult de Belangenvereniging nog steeds haar rol als belangenbehartiger. Ook organiseren zij recreatieve spel activiteiten.
Dit alles is mogelijk dankzij de inzet van veel mensen uit de gemeenschap van Huis ter Heide.
Het bestuur wordt indien mogelijk verspreid over de buurten Norgervaart, Koelenweg, Asserstraat en Kolonievaart.