Contributie

Als lid van de belangenvereniging verzoeken wij u de contributie jaarlijks vóór 1 april over te maken op NL24 RABO 0347 2212 11, o.v.v. naam, adres en contributiejaar.

De contributie bedraagt €9,- per persoon van 18 jaar en ouder.

Wilt u lid worden? Stuur dan even een e-mail naar belangenvereniginghuisterheide@hotmail.com

Ontvangt u geen e-mails over activiteiten? Stuur ons dan ook even een e-mail, zodat het juiste adres gecontroleerd kan worden.